ระบบรวมฐานข้อมูลโรงเรียน ทั่วไทย

ระบบข้อมูล รายชื่อโรงเรียน ทั่วประเทศไทย

กำลังทำระบบ list รายชื่อโรงเรียน ทั่วประเทศไทย แล้วถ้าใคร อยากเข้ามาcomment ฝาก link ฝากข้อมูล โรงเรียน นัดพบปะ สังสรรค์ ก็สามารถโพสต์ลงไปได้เลย

แล้วก็ทำระบบ ให้ค้นหาโรงเรียน ด้วย ตอนนี้พึ่ง dump ข้อมูลขึ้นไปครับ เยอะเอาการเลย ยังไม่ครบด้วย T_T

ตัวอย่างฐานข้อมูลในเว็บไซต์ของผม

โรงเรียน กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียน กรุงธนรัตนาลัย
โรงเรียน กว่างเจ้า
โรงเรียน กองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ.
โรงเรียน กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์
โรงเรียน กอบวิทยา
โรงเรียน กันตะบุตร
โรงเรียน กิตติบริหารธุรกิจ
โรงเรียน กุลวรรณศึกษา
โรงเรียน กุหลาบวัฒนา
โรงเรียน กุหลาบวิทยา
โรงเรียน เกษมโปลีเทคนิค
โรงเรียน เกษมพิทยา
โรงเรียน โกวิทธำรง
โรงเรียน โกศลภัทรวิทย์
โรงเรียน โกศลวิทยา
โรงเรียน ขจรศึกษา
โรงเรียน คริสต์ธรรมวิทยา
โรงเรียน คริสต์ธรรมศึกษา
โรงเรียน คลองเตยวิทยา
โรงเรียน คอนเซ็ปชัญ
โรงเรียน จันทรวิชา
โรงเรียน จำนงค์พิทยา

Advertisements