thailand muslim hotel

http://www.newworldlodge.com เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับโรงแรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีเป็นมุสลิม สามารถที่จะมาพักผ่อนและอาหารประจำชาติเกี่ยวกับชาวมุสลิม มีทั้งหองจัดสัมมนา ห้องจัดเลี้ยง และมีFitness ด้วย

ลักษระของเว็บไซมีความสวยงาม ใช้สีที่ดูมีความเหมาะสมให้ความเป็นมิตรแก่ผู้ที่เข้ามาชมเว็บไซต์

ความสวยงาม   8 เต็ม 10  คะแนน

การใช้งาน  8 เต็ม 10 คะแนน

รายละเอียด  8 เต็ม 10 คะแนน

Tags ที่เกี่ยวข้อง: thailand muslim hotel , bangkok muslim hotel , muslim hotel thailand , muslim hotel bangkok , halal hotel bangkok , muslim food bangkok , halal food bangkok

Advertisements

muslim hotel thailand