เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว

creatus

           เป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้สำนักงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องใช้ในธนาคาร และสินค้าที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ตัวอย่างสินค้า เช่น เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องตรวจลายนิ้วมือ เครื่องพิมบัตรประจำตัว   เครื่องตรวจจับโลหะและอาวุธ 

             ในส่วนของรูปแบบและหน้าตาการดีไซน์เว็บไซต์ เรียบ ๆ สีฟ้า เวลามองสบายตาดี ในส่วนของรายละเอียดแบ่งเป็นหัวข้อหลักและย่อยลงมา แบ่งเป็นหมวดหมู่ มีรายการสินค้าแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ทำให้ง่ายต่อการเลือกชมสินค้า และยังมี Advance search ทำให้ง่ายต่อการค้นหา แต่รูปแบบในการจัดวางรายการต่าง ๆ อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นัก การโหลดเข้าเว็บก็โอเค(ดี)

การให้คะแนน
ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ           ให้          8           เต็ม        10
รูปแบบการดีไซน์                      ให้         7           เต็ม        10
– 
รูปแบบการใช้งาน                     ให้         7.5          เต็ม        10

Tags ที่เกี่ยวข้อง: เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด เครื่องพิมพ์บัตรประจำตัว เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องทำลายเอกสาร เครื่องตรวจลายนิ้วมือ

Advertisements