naruto 431 นารูโตะ WAVE of RAGE

naruto 432

Naruto use new technique : WAVE of RAGE

but pein CAN dodge this attack easily *-*

 

i guess..

 

credit : clanvamp.com

Advertisements

เสื้อผ้า ผ้าฮ่องกง ต้อง iamtexttile

เสื้อผ้า ผ้าฮ่องกง ต้อง iamtexttile

ท่ออุดตัน ชักโครกอุดตัน

 

ปัญหาท่อจัดการโดย tortonthai.com

tortonthai

http://www.tortonthai.com  ปัญหาท่อต่าง ๆที่ต้องเจอะเจออยู่ในชีวิตของเรา สามารถกำจัดออกไปได้ด้วยการใช้บริการของ tortonthai.com  เพราะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของท่อ ช่างมีประสบการณ์ และได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดี

รูปแบบของเว็บไซต์มีความเรียบง่าย  มีการแสดงภาพการปฏิบัติงานของช่างที่สามารถสร้างความน่าเชื่อให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี ความรวดเร็วในการแสดงข้อมูลมีความรวดเร็วดี โทนสีค่อนข้างไม่มีสีสัน  แต่ก็เหมาะสมกับเนื้อหาและสินค้าที่นำเสนอ

การให้คะแนน

ความสวยงาม  7  เต็ม  10

การใช้งาน  7  เต็ม  10

ข้อมูลรายละเอียด  7  เต็ม  10

tags ที่เกี่ยวข้อง :  ส้วมอุดตัน  ส้วมตัน  ลอกท่อ  ห้องน้ำตัน  ท่ออุดตัน  ชักโครกอุดตัน